Wyrok sądu dla lekarza

Ostatnia aktualizacja 25.11.2021

Ewa jest tak bardzo chora przez zaniedbanie obowiązków personelu medycznego podczas porodu.

Pięć osób Dyrektor ICZMP w Łodzi ukarał naganami tj.

położną - Magdalenę D.
położną - Ewę J.
położną - Agatę K.
dr n. med. - Piotra H. (będącym lekarzem dyżurnym podczas porodu)
dr n. med. - Witolda K. (który był wówczas w trakcie robienia specjalizacji)

Pan doktor Witold K.

  • Dostał NAGANĘ od dyrektora szpitala ICZMP w Łodzi
  • Został SKAZANY prawomocnym wyrokiem sądu na 5 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, grzywnę i pokrycie kosztów sądowych.
  • Został SKAZANY prawomocnym wyrokiem na karę NAGANY przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.

Minęło już tyle czasu, że wyrok dla lekarza m.in. przez którego Ewa jest chora "uległ zatarciu" o czym niezwłocznie nas poinformował. Od teraz jest on już osobą "niekaraną".

Ewa przez to wcale nie zrobiła się zdrowsza...

Sprawa cywilna przeciwko CZMP o odszkodowanie i rentę dla Ewy nadal trwa i końca nie widać (to już prawie 12 lat)

Do tej pory nie dostaliśmy żadnego odszkodowania od szpitala.


© Copyright 2023 Jacek Pachulski