Tomatis

Ostatnia aktualizacja 06.02.2021

Trening Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa

Terapia słuchowa Tomatisa, to jedna z najbardziej zaawansowanych metod wyzwalania naszego potencjału oraz diagnozowania problemów psychiki i ciała.

Odkrycie tzw. Efektu Tomatisa - tj. zasady, mówiącej że możemy powiedzieć tylko to, co może usłyszeć ucho, oraz że modyfikacja słyszenia prowadzi do zmian w głosie - zostało ogłoszone przez Francuską Akademię Nauk Ścisłych i Medycyny i stało się podwaliną nowej interdyscyplinarnej nauki audio-psycho-fonologii.

W oparciu o odkryte prawa Tomatis stworzył:

 • specjalistyczny sprzęt do diagnozy funkcji słuchowych (tzw. Elektroniczne ucho)
 • program terapii usuwającej zaburzenia słuchania (uwagi słuchowej, dyskryminacji wysokości dźwięków i lateralizacji)

Metoda Tomatisa stosowana jest na świecie przy wsparciu coraz bardziej zaawansowanego technologicznie sprzętu od 40 lat. W Polsce trening uwagi słuchowej wg. Tomatisa wdrażają dwa współpracujące ośrodki: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego przy UMCS w Lublinie.

W metodzie Tomatisa poprzez stymulację słuchową osiągamy stymulację pewnych ośrodków mózgu, stosownie do potrzeb programu naprawczego zaplanowanego w oparciu o diagnozę.

Badania diagnostyczne obejmują min. test uwagi słuchowej. Do przeprowadzenia testu służy odpowiednio skalibrowany w tym celu audiometr. Przy jego pomocy bada się:

 • uwagę słuchową zewnętrzną (droga powietrzną)
 • uwagę słuchową zewnętrzną (droga powietrzną)
 • uwagę słuchową wewnętrzną (drogą kostną)
 • umiejętność lokalizacji dźwięku
 • umiejętność dyskryminacji wysokości dźwięków
 • lateralizację słuchową.

Wyniki badań nanosi się na siatkę diagramu pokazującego zależności między natężeniem i częstotliwością (tj. wysokością) dźwięku. W ten sposób określa się częstotliwości, w których wystąpiły błędy lokalizacji i dyskryminacji czyli różnicowania wysokości dźwięku.

Terapia Metodą Tomatisa polega na indywidualnie dobranych ćwiczeniach usprawniających uwagę słuchową. Ćwiczenia te polegają na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego o określonej częstotliwości przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest modelem ucha ludzkiego, gdzie poprzez specjalne słuchawki podaje się pacjentowi dźwięki drogą powietrzną oraz kostną. „Elektroniczne ucho” sprzężone jest z komputerem, którego program pozwala ustawić parametry stosownie do potrzeb wynikających z diagnozy. Celem jest ćwiczenie mechanizmów akomodacyjnych ucha środkowego, co pozwala narządowi słuchu „otworzyć się” na pewne, dotąd niedostępne zakresy częstotliwości.

Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy z dziećmi wykazującymi:

 • zaburzenia mowy (opóźniony rozwój mowy, afazja, jąkanie inne)
 • dysleksję
 • autyzm
 • zespół ADHD
 • zaburzenia uwagi i problemy szkolne

Z badań przeprowadzonych na szeroką skalę wynika, że przyczyną wielu spośród wymienionych zaburzeń (przyczyną współwystępującą, a czasami jedyną) mogą być zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej.

Te zaś – przy pomocy opracowanej przez Tomatisa metody - można skutecznie usuwać, a przynajmniej minimalizować.


© Copyright 2023 Jacek Pachulski