Selektywne chłodzenie mózgu

Ostatnia aktualizacja 06.02.2021

Selektywne chłodzenie mózgu noworodka po niedotlenieniu okołoporodowym.

Definicje i ogólne pojęcia:


Niedotlenienie okołoporodowe:
Szereg zmian biochemicznych zachodzących we krwi, tkankach i narządach powstałych na skutek zaistnienia krótkotrwałego, lub przewlekłego niedoboru tlenu w okresie ciąży, porodu, lub po porodzie.

Niedotlenie okołoporodowe może nastąpić w skutek:
- zaburzeń przepływu przez naczynia pępowinowe.
- zaburzeń łożyskowej wymiany gazowej.
- zaburzeń stopnia ukrwienia.
- zaburzeń adaptacyjnych prowadzących do nieprawidłowego napowietrzenia płuc.
- przenoszenie ciąży.
- owinięcia lub uciśnięcia pępowiny.
- przedwczesnego odklejenia łożyska.

Powikłania wynikłe w skutek niedotlenienia:
W zależności od indywidualnej wrażliwości i stopnia niedotlenienia dzieci mogą mieć zaledwie niewielkie dysfunkcje rozwojowe, które da się łatwo wyrównać, drugie - nieznaczne nieprawidłowości neurologiczne, poddające się rehabilitacji, a u niektórych zaburzenia mogą przybrać postać mózgowego porażenia dziecięcego.
Niedotlenienie okołoporodowe jest jedną z najczęstszych przyczyn umieralności okołoporodowej, jak również jedną z najczęstszych przyczyn poważnych uszkodzeń centralnego układu nerwowego u noworodków donoszonych.
Aby zahamować destrukcyjne procesy wynikające z niedotlenienia okołoporodowego, stosuje się neuroprotekcyjne działanie hipotermii umiarkowanej z zakresu temperatur 30-38 stopni Celsjusza, w którym nie dochodzi do uszkodzenia tkanek, a skutecznie spowalnia się procesy chemiczne w istocie szarej mózgowia.
Celem umiarkowanej hipotermii jest utrzymanie stanu homeostazy noworodka – utrzymanie stałości procesów biologicznych w organizmie

 

Stosowane rozwiązania systemów chłodzenia mózgu:
- Uogólniona umiarkowana hipotermia – wprowadzenie całego ciała pacjenta w stan hipotermii, jednakże ma to często niekorzystny wpływ na odporność, reakcję pacjenta, a także na działanie niektórych stosowanych leków w farmakologicznym leczeniu niedotlenienia.- Czapka systemu OCCS (Olympic Cooling Cap System) – czapka z systemem chłodzącym pozwalająca na selektywne chłodzenie samej czaszki pacjenta bez konieczności ochładzania reszty ciała.

 

Do czapki podłączone są przewody doprowadzające wodę od strony czoła, pozwalając noworodkowi na swobodne ruchy głową bez ryzyka zablokowania przepływu, lub narażenia na dyskomfort.
Czapka systemu OCCS sklada się z 3 warstw:

 

- Części izolacyjnej:
Nieprzepuszczalna dla promieniowania podczerwonego,
Stosowanego do ogrzewania reszty ciała noworodka


- Części utrzymujące:j
Utrzymuje na prawidłowej pozycji część chłodzącą i chroni
Skroń oraz czoło noworodka przed przechłodzeniem

- Części chłodzącej:
Zapewnia chłodzenie wybranych partii mózgu i przepływ wody
W wybranym kierunku.

 

Czapka podłączona jest do jednostki centralnej regulującej parametry przepływu wody przez czapkę, oraz monitorującej zapisy czujników z powierzchni ciała noworodka.

 

Podsumowanie:


Dzięki zastosowaniu systemu selektywnego chłodzenia mózgu, dzisiejsza medycyna pediatryczna i neurologiczna może pomóc skutecznie zwalczać skutki okołoporodowego niedotlenienia mózgu, bez konieczności stosowania skomplikowanego leczenia farmakologicznego, lub ryzykownych technik ogólno-hipotermicznych. Dzięki zastosowaniu prostego układu hydraulicznego jesteśmy w stanie uniknąć poważnych uszkodzeń układu nerwowego i mózgu, a przede wszystkim zapewnić młodym pacjentom normalne życie.


© Copyright 2023 Jacek Pachulski