MPD - mózgowe porażenie dziecięce

Ostatnia aktualizacja 06.02.2021

Mózgowe porażenie dziecięce - MPD (łac. paralysis cerebralis infantium, ang. cerebral palsy), nazywana również chorobą Little'a – jednostka chorobowa określająca różnorodne zaburzenia ruchu i postawy, wynikające z trwałego, niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju.

Uszkodzenia mózgu powodują specyficzne powstawanie zaburzeń ruchowych (niedowłady, porażenia, ruchy mimowolne, inkoordynacja), mogą wystąpić zaburzenia w rozwoju umysłowym, mowy, zachowania, oraz epilepsja.

Stan dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, z punktu widzenia samego zespołu, powinien się poprawiać, a samo porażenie nie postępuje. Leczenie polega przede wszystkim na prowadzeniu rehabilitacji. Stan dzieci często jest bardzo ciężki, rehabilitacja często daje bardzo powolne postępy, a dodatkowo utrudniać ją mogą inne towarzyszące choroby.
Można wyróżnić cztery postacie MPD w zależności od obszaru uszkodzenia:
• Postacie piramidowe (spastyczne)
• Postacie pozapiramidowe (atetoza)
• Postać móżdżkowa (ataksja)
• Postacie mieszane


© Copyright 2023 Jacek Pachulski