Aminokwasy

Ostatnia aktualizacja 06.02.2021

Leczenie aminokwasowe oraz doradztwo w dziedzinie chorób neurologicznych.

Efektywna pomoc przy chorobach neurologicznych takich jak polio, zespół Downa, epilepsja, udar mózgu i inne – to wyraźna poprawa mowy i intelektu, normalizacja motoryki i tonu mięśniowego, poprawa aktywności ruchowej i koordynacji. Podając aminokwasy udzielamy pomocy chorym z patologiami układu nerwowego różnego pochodzenia. Ogólne procesy leczenia w przypadku tych trudnych do wyleczenia chorób oferują wieloletnią rehabilitację korzystającą z rozmaitych form ćwiczeń. Przede wszystkim oferują zdolności adaptacji psychologicznej i socjalnej względem występującej niepełnosprawności. Efektywna pomoc chorym z problemami neurologicznymi może zostać udzielona poprzez podawanie połączonych preparatów aminokwasowych.

Dlaczego preparaty aminokwasowe?

Aminokwasy zapewniają regenerację i procesy reorganizacyjne neuronów. Aktywizują wzrost i dyferencjację nowych komórek nerwowych przy ich braku spowodowanym śmiercią komórkową w wyniku hipoksji i niedokrwienia, krwawienia do mózgu lub uszkodzenia toksycznego. Podawanie preparatów aminokwasowych aktywuje przekazywanie sygnału nerwowego pomiędzy poszczególnymi neuronami, normalizuje procesy pobudzające i hamujące (podstawowa funkcja mózgu) a także pobudza do działania „śpiące” – neurony rezerwowe. Poprzez takie działanie aminokwasy są niezastąpione przy leczeniu najróżniejszych chorób neurologicznych.

Preparaty aminokwasowe są pomocne w stanach wymienionych poniżej:
• paraliż dziecięcy (choroba Heinego-Medina)

• retardacja psychomotoryczna

• uszkodzenia mowy

• Zespół Downa i inne choroby dziedziczne związane z opóźnieniem w rozwoju i oligofrenią

• autyzm

• epilepsja

• następstwa udarów mózgu/związanych z krwawieniem i niedokrwieniem/ oraz urazów głowy

• stwardnienie rozsiane

• Choroba Parkinsona

• stwardnienie boczne zanikowe

• encefalopatia perinatalna /okołoporodowe uszkodzenie mózgu

• demencja starcza

• depresja, stres, syndrom chronicznego zmęczenia

Metodyka podawania preparatów aminokwasowych

Podawanie aminokwasów przebiega w cyklach leczniczych lub sesjach, o ich powtórzeniu decydują osiągnięte wyniki; sesja lecznicza trwa około trzech miesięcy. Po każdej sesji stan chorego podlega ocenie i w zależności od osiągniętych wyników podejmuje się decyzję o ponowieniu sesji leczniczej. Ze względu na mechanizm działania leczenia aminokwasowego – indukcja mechanizmów reparacyjnych w organizmie, naprawa upośledzonej funkcji lub budowy organu – efekt pozytywny nie jest związany tylko z okresem podawania kompleksów aminowasowaych, a więc samodzielnego leczenia, ale pozostaje także po zaprzestaniu leczenia, co odróżnia je od ogólnie stosowanych metod leczenia.

Przy wstępnej konsultacji w Centrum Doradztwa Leczenia Aminokwasami w Pradze 5 – Smichov, nasz specjalista ocenia stan chorego i dotychczasowy rozwój choroby. Chore dziecko przychodzi w towarzystwie rodziców, towarzystwo osób bliskich lub krewnych, także w przypadku dorosłych jest korzystne dla oceny historii choroby. Chory jest zaznajamiany z możliwymi wynikami leczenia.

Na podstawie badania wybierane jest połączenie kompleksów aminokwasowych w zależności od powagi i charakteru upośledzenia. Konkretne połączenie dla konkretnego chorego jest zestawiane tak, aby było maksymalnie kompleksowe. Niektóre aminokwasy są efektywne przy obniżeniu stanów kurczowych, inne przy rozwoju i odnowie mowy, a jeszcze inne przy obniżeniu aktywności epileptycznej; połączenie tych i innych w ten sposób wpłynie na chorobę jako całość. Dlatego leczenie charakteryzuje podawanie czterech do sześciu różnych połączeń aminokwasów 3-4 razy dziennie, wybranych z ogólnej ilości dwudziestu połączeń, które świadczy Centrum Doradztwa.

Leczenie przebiega ambulatoryjnie – chory idzie do domu a podawanie kompleksów przebiega w zaciszu domowym. Na podstawie osiągniętych aktualnych wyników leczenie może być na bieżąco uzupełniane lub zmieniane. Wyniki leczenia podlegają także decyzji o podjęciu kolejnych sesji leczniczych.

Chory z chorobą chroniczną może być całkowicie wyleczony. Leczenie aminokwasowe może, w przypadku lżejszych upośledzeń, całkowicie stłumić chorobę, w przypadku stanów ciężkich umożliwić normalizację rozwoju chorego dziecka lub spowodować powrót dorosłego pacjenta do normalnego życia.


© Copyright 2023 Jacek Pachulski