Ewa jest tak bardzo chora przez zaniedbanie obowiązków personelu medycznego podczas porodu.

Pięć osób Dyrektor ICZMP w Łodzi ukarał naganami tj.

    położną - Magdalenę D.
    położną - Ewę J.
    położną - Agatę K.
    dr n. med. - Piotra H. (będącym lekarzem dyżurnym podczas porodu)
    dr n. med. - Witolda K. (który był wówczas w trakcie robienia specjalizacji)

 

Pan doktor Witold K.

  •    Dostał NAGANĘ od dyrektora szpitala ICZMP w Łodzi
  •    Został SKAZANY prawomocnym wyrokiem sądu na 5 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, grzywnę i pokrycie kosztów sądowych.
  •    Został SKAZANY prawomocnym wyrokiem na karę NAGANY przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.

Mimo tych nagan i wyroku dla lekarza sprawa cywilna przeciwko szpitalowi nadal trwa.

Do tej pory nie dostaliśmyśmy żadnego odszkodowania od szpitala.