Ewa jest tak bardzo chora przez zaniedbanie obowiązków personelu medycznego podczas porodu.

Pięć osób Dyrektor ICZMP w Łodzi ukarał naganami tj.

    położną - Magdalenę D.
    położną - Ewę J.
    położną - Agatę K
    dr n. med. - Piotra H. (będącym lekarzem dyżurnym podczas porodu)
    dr n. med. - Witolda K. (który był wówczas w trakcie robienia specjalizacji)

I właśnie ten ostatni został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Łodzi o narażenie Ewy na utratę życia i ciężki uszczerbek na zdrowiu. Po toczącej się od stycznia 2010 r sprawie karnej w dniu 12 czerwca 2012 zapadł wyrok:

Dr Witold K. został skazany przez sąd rejonowy na 5 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, grzywnę i pokrycie kosztów sądowych.

Wyrok ten został podtrzymany przez sąd okręgowy. Wyrok jest PRAWOMOCNY

Dodatkowo zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe za postępowanie odwoławcze.

Oczywiście uważamy, że wymiar kary jest śmieszny za zmarnowanie Ewuni i całej rodzinie życia… ale mimo wszystko czujemy radość, że chociaż w minimalnym stopniu lekarz został ukarany….
Mamy nadzieje, że wyrok skazujący przyspieszy naszą sprawę cywilną o odszkodowanie i rentę. Aktualnie czekamy od sierpnia 2011 r na opinie biegłych….


Zgłosiliśmy także sprawę do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wyznaczył biegłego w zakresie położnictwa i ginekologii.

Biegły wydał opinie i na jej podstawie oskarżono dr n. med. Witolda K.

12 marca 2014 - Witold K. został ukarany karą NAGANY przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.                          

                         Wyrok jest nieprawomocny